Publication

परिचय
आदर्श श्री पशुपतिनाथ कला मन्‍दिर (आश्रीपनकम) एउटा स्‍व-वित्‍त पोषित कल्‍याणकारी संस्‍था हो । कलामन्‍दिर को गठन नेपाली भाषा, कला र संस्कृति को विकास का निमित्तका लागि गरियो |
कलामन्दिर किन र कसको लागि?
हामी मानव जाति एकअर्का माथि निर्भर छौं । हाम्रो अन्तरसम्बन्धले हाम्रो जीवन को चक्रलाई पूरा गर्दछ। अंर्तर्निर्भरता को यस चक्रलाई पूरा गर्न समाज को आवश्यकता हुन्छ, कलामन्दिर यस्तै समाज को निर्माण गर्न सक्ने एउटा सम्भावनाको नाम हो ।